Federación de Administración Pública da CIG

Federación de Administración Pública da CIG

Ligazóns sectores

Autonómica
Correos
Xustiza

Ligazons confederacion

CIG - Avantar
Forga
Saúde laboral
Fesga

Procurar no web

Novas dos Sectores

A Federación de Administración Pública da CIG está organizada en seis sectores: Autonómica, Correos, Estado, Local, Universidade e Xustiza (non todos os sectores teñen aínda web propio).

O que segue son as últimas novas publicadas por estes sectores nos seus respectivos webs. Se queres acceder a eles, preme na correspondente "ligazón sectores" da columna esquerda.


Partillar no Chuza!Partillar no DoMelhorPartillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no Buzz it!Partillar no Digg it!Partillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo
 
 • EXTREMADURA-LISTAXE DEFINITIVA INTERINOS

  CIG - Sector de Xustiza 5 Dec 2019 | 11:05 am

  Hoxe publicouse a Resolución do Xerente Territorial do Ministerio de Xustiza de Extremadura de 4 de decembro de 2019 pola que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos á Bolsa de Emprego Interino de Extremadura 2018, para os corpos de Xestión Procesual e Admtva., Tramitación Procesual e Admtva. e Auxilio Xudicial. Segundo a citada resolución a bolsa queda constituída e entra en vigor ao día seguinte ao de publicación no portal do Ministerio.Ligazón:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/bolsas-interinos/bolsa-interinos-extremadura4

 • Circular de Nadal 2019

  CIG CORREOS 29 Nov 2019 | 10:48 am

  Atendidas parcialmente as alegacións da CIG. A suba segue parecéndonos insuficiente e incluíse ao persoal contratado expresamente por campaña de Nadal.  Produtividade e remuneración para a campaña de Nadal 2019Percibirase unha gratificación de 99,39 € polo conxunto da campaña de Nadal.Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:    Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de decembro.     Ser persoal funcionario, laboral fixo (incluídos fixos descontinuos e fixos a tempo parcial) e persoal eventual.    Excluíndose as contratacións especificas para entrega de notificacións en quenda de tarde.    Traballar nunha das seguintes áreas: repartición ordinaria, repartición urxente, clasificación de cartería, apartados, ruteros, persoal operativo dos centros e unidades de tratamento (admisión masiva, clasificación automática, manual,[…]

 • NOVO EDIFICIO XUDICIAL DE TUI

  CIG - Sector de Xustiza 27 Nov 2019 | 9:36 pm

  Xirada unha visita xeral no día de hoxe ao novo edificio de xulgados de Tui, sen prexuizo doutras eivas que se poideran comunicar, detectáronse as seguintes que a CIG puxo xa en coñecemento da adminsitración autonómica para a súa subsanación.1) Ausencia dunha oficina de rexistro e reparto, salvo que a mesma sexa a que aparece rotulada como información, ou que dita dependencia se ubique no denominado como UVEX  e os gardas civís/vixiantes pasen para a dependencia de información 2) Rotulación erronea do Rexistro Civil (Pon so REXISTRO)3) Ningún mostrador, incluído o do Rexistro Civil, adaptado a discapacitados en cadeiras de rodas4) Entrada no Rexistro Civil non adaptada a discapacitados.5) Ausencia dunha quenda electrónica de chamamentos no rexistro civil e na[…]

 • COMISIÓNS DE SERVIZO - TERRITORIO MINISTERIO

  CIG - Sector de Xustiza 27 Nov 2019 | 7:10 pm

  Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a oferta en comisión de servizos 1/2019 dos postos de traballo relacionados cos órganos xudiciais de nova creación  e de próxima aprobación dos cadros de persoal, cuxa entrada en funcionamento está prevista para o 31 de decembro de 2019.Ligazón convocatoria comisións de servizo Ministerio:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429704215?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCOMISION_DE_SERVICIOS_1_2019.pdfAs solicitudes deberán presentarse, no prazo de cinco días hábiles (ata o 4 de decembro) seguientes á publicación da presente convocatoria no sitio web do Ministerio de Xustiza, co modelo establecido na convocatoria.Ligazón solicitude Anexo II:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429704216?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DANEXO_II_COMISION_SERVICIOS_1_2019.docxUnha vez cuberto e asinado o Anexo II pola/o solicitante, deberá remitilo escaneado, dentro do prazo de cinco días establecido, ao seguinte correo electrónico: comse@mjusticia.es.

 • NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

  CIG - Sector de Xustiza 27 Nov 2019 | 4:50 pm

  Publicouse na INTRANET o 27/11/2019, as 14:20:54, o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 28, 29 de novembro e 2 de decembro.A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.galFax: 981546222Ligazón prazas en substitución:https://drive.google.com/file/d/10ZsEn-oxd9afqAxM2dEQZVaWwJN2ZmPh/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis:https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

 • EGAP-CURSO MONOGRÁFICO: "VIOLENCIA DE XÉNERO NA ADOLESCENCIA"

  CIG - Sector de Xustiza 27 Nov 2019 | 4:49 pm

  Curso monográfico "Violencia de xénero na adolescencia" A Egap convoca o curso monográfico "Violencia de xénero na adolescencia", dirixido ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dos seus entes instrumentais, da Administración de xustiza e das universidades do sistema universitario de Galicia.  Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191126/AnuncioO150-181119-0001_gl.pdf

 • CONCURSO DE TRASLADOS - RESOLUCIÓN DOS PROBLEMAS DETECTADOS PARA CONSULTAR O ANEXO III

  CIG - Sector de Xustiza 26 Nov 2019 | 10:24 pm

  Despois de atoparse problemas informáticos na páxina web do Ministerio de Xustiza, xa está dispoñible o servizo de consulta dos Anexos III, polo que volve a contar o prazo de dez días hábiles, de presentación de alegacións, desde mañán, día 27 de novembro.Ligazón:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-traslados-ordinario2

 • MESA PARITARIA DE PERSOAL INTERINO 25-11-2019

  CIG - Sector de Xustiza 25 Nov 2019 | 11:35 pm

 • COMISIÓNS DE SERVIZO - PRAZAS DE NOVA CREACIÓN GALIZA

  CIG - Sector de Xustiza 25 Nov 2019 | 9:59 pm

  O 25/11/2019 as 10:22:44 foi publicada na intranet a Resolución do 7 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión, en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo en prazas de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábilies do 26/11/2019 ao 10/12/2019 inclusive.Ligazón Resolución:https://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/D.X.Xustiza/resolucion-7-11-2019-DXX.pdf

 • RESOLUCIÓN AXUDAS CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

  CIG - Sector de Xustiza 25 Nov 2019 | 9:24 pm

  No DOG do 20/11/2019 foi publicada a RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 3 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.Ligazón:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191120/AnuncioG0244-141119-0006_gl.html

 • CURSO EGAP - OS SISTEMAS DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL NAS AAPP

  CIG - Sector de Xustiza 25 Nov 2019 | 9:21 pm

  Convocatoria do curso monográfico *Os sistemas de integridade institucional nas administracións públicas.*Persoas destinatarias:*Este curso monográfico está dirixido ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia e das universidades do Sistema universitario de Galicia, xuristas, profesionais e *persoas interesadas en xeral*.*Desenvolvemento:*Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.Datas: luns e martes, 2 e 3 de decembro de 2019.Horario: día 2, das 11.00 ás 13.00 horas e das 17.00 ás 20.00 horas; día 3, das 9.00 ás 13.00 horas.Duración: 9 horas lectivas.Número de prazas: limitado pola capacidade do local.O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00[…]

 • MODIFICACIÓN NA REGULACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS

  CIG - Sector de Xustiza 23 Nov 2019 | 11:14 pm

  Grazas á contundencia das alegacións presentadas pola CIG na mesa sectorial do 24 de outubro, amparadas na lexislación vixente (LOPX e Regulamento de Ingreso, Provisión de Postos de Traballo e Promoción do Persoal Funcionario ó Servizo da Administración de Xustiza)a DXX ven de remitir unha proposta de modificación da Resolución do 7 de maio de 2008, pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ó servizo da Administración de Xustizaeliminando dunha vez por todas a grave discriminación, que por enfermar quince días, afectaba ás persoas en substitución. A outra cara da moeda é que a administración quere penalizar a aquelas persoas que, unha vez adxudicada unha substitución, renuncien a ela. A proposta de redacción do novo artigo 7 da Resolución[…]

 • NOVA VERSIÓN DA APLICACIÓN MINERVA

  CIG - Sector de Xustiza 23 Nov 2019 | 12:08 pm

  Nas vindeiras semanas procederase á actualización da aplicación Minerva á versión 6.0.2.1 nos distintos partidos xudiciais de Galicia. As principais novidades que presenta a versión que se vai despregar son as seguintes: Engádese unha nova funcionalidade de solicitude de minuta ao xuíz/maxistrado ou ao Letrado da Administración de Xustiza. A solicitude realizarase sobre un procedemento, un acontecemento ou sobre un escrito. Tarefas Pendentes: créase unha nova opción para realizar consultas de bandexa de mensaxería. Inclúese a opción de engadir as clases de rexistros definidas polo CXPX no rexistro dos procedementos. Engádense a posibilidade de decretar o segredo das actuacións nas xurisdicións civil, social e contencioso-adminstrativa. Permítese a especificación dunha o varias materias/delitos a un asunto. Engádese unha nova opción denominada[…]

 • CONCURSO DE TRASLADOS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO- RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  CIG - Sector de Xustiza 21 Nov 2019 | 7:07 pm

  O Ministerio ven de publicar na súa páxina web a Resolución pola que se publican as listaxes provisionais  co concurso de traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio.A publicación realizarase no BOE do luns 25 de novembro.Ligazón Xestíonhttps://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429689238?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_PROVISIONAL_GESTI%C3%93N_PROCESAL_Y_ADMINISTRATIVA.pdfLigazón Tramitación:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429689239?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_PROVISIONAL_TRAMITACI%C3%93N_PROCESAL_Y_ADMINISTRATIVA.pdf Ligazón Auxilio:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429689237?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_PROVISIONAL_AUXILIO_JUDICIAL.pdf

 • LETRADOS ADMÓN. XUSTIZA - QUENDA LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA - ACORDOS NOTA MÍNIMA E FASE DE CONCURSO

  CIG - Sector de Xustiza 19 Nov 2019 | 12:56 pm

  Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal nº Un de acceso por promoción interna ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.Acordo polo que se publica a relación de aspirantes que teñen superada a fase de oposición de promoción interna, polo que se abre o prazo para presentación dos méritos a valorar na fase de concurso.Ligazóns:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685146?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_19_de_noviembre._Aprobados_oposici%C3%B3n.pdfhttps://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685147?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_del_Acuerdo_de_19_de_noviembre.pdfNa páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal nº Un de acceso por promoción interna ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.Acordo do Tribunal N.º Un polo que se establece a nota mínima necesaria para aprobar o primeiro exercicio da quenda libre.Ligazón:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685085?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_19_de_noviembre._Nota_de_corte.pdf

 • ACCIÓN SOCIAL - PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS

  CIG - Sector de Xustiza 18 Nov 2019 | 5:18 pm

  O 21/11/19 está previsto que se publique no DOG a Resolución do 11 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. A notificación as interesadas/os farase a través da OPAX.Ligazón:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191121/AnuncioG0244-141119-0002_gl.pdf

 • DENUNCIA DE ACOSO EN CORREOS

  CIG CORREOS 15 Nov 2019 | 12:58 pm

  DENUNCIA CONTRA A DIGNIDADE DOS TRABALLADORESOs órganos de representación do persoal de Correos en A Coruña, puxeron en coñecemento da opinión pública a grave situación que están sufrindo algúns dos traballadores da Unidade de Reparto de Cee. Denuncian o Comité de Empresa e Xunta de persoal de Correos que dende hai tempo están a recibir información por distintas fontes, de actuacións da xefa da carteiría de Cee, máis encamiñadas a acrecentar a condición de poder que sustenta a xefa de esta carteiría, que a conseguir unha mellora na organización ou na calidade do servizo e por descontado, nas relacións humanas entre o persoal da UR de Cee.Denuncian tamén, que as actitudes despóticas de algún xefe, non son un caso illado.[…]

 • Novo Plano Estratéxico 2020/2023

  CIG CORREOS 13 Nov 2019 | 3:09 pm

  O pasado día 7 de novembro tivo lugar a reunión da Mesa Sectorial na que CIG ten representación e na que se tratou un único punto “O novo Plan Estratéxico 2020/2023O presidente de Correos empezou a súa intervención informándonos sobre a súa intención de presentar un borrador dun novo plan estratéxico 2020/2023 en decembro, pero unha vez terminadas as eleccións sindicais. Posteriormente abriríase un proceso de estudo e de alegacións coas  OOSS durante o primeiro trimestre do ano 2020.Despois do presidente tomou a palabra a Director da área de Finanzas e Expansión na que informou sobre os malos datos económicos da empresa e que poñen á empresa nunha situación de Emerxencia. Os datos máis significativos que expuxo na súa intervención[…]

 • Curso ON-LINE “Conducción Segura y Eficicente” 20 Mil Prazas Ofertadas

  CIG CORREOS 12 Nov 2019 | 2:14 pm

  Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio e durante a súa impartición e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa nin mediante organismos homologados para impartir formación da compañía.Prazo de inscrición ate o 18 de Novembro Inscrición: dende o campus virtualhttp://formacion.correos.es/Como inscribirte dende internet: unha vez que entras en formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".O curso realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante os meses de[…]

 • Concurso de Traslados Públicados os Méritos Provisonais

  CIG CORREOS 11 Nov 2019 | 3:09 pm

  Na reunión celebrada hoxe día 11 de novembro, relativa ao Concurso Permanente de Traslados, informóusenos de que, na data de hoxe, Correos fai pública a valoración inicial das peticións por provincia, localidade e posto de traballo.Esta valoración non inclúe os dous puntos do mérito de adaptación funcional no desempeño do posto de traballo, referidos á saúde do persoal.Os/ as peticionarios/ as poden consultar a información dos seus méritos provisionais, de maneira individual, introducindo o seu DNI e o contrasinal coa que realizaron a petición (se algún/a empregado/a non lembra o contrasinal poderaa recuperar) en  https://conecta.correos.es no destacado do Concurso Permanente de Traslados.Aqueles/ as traballadores/ as que detecten algún erro na súa valoración poderán efectuar reclamacións:Do día 11 ao o 17[…]

 • Actualización das compensacións por QM (Persoal Rural)

  CIG CORREOS 29 Oct 2019 | 1:46 pm

  A CIG entrega preto de mil sinaturas de carteiros/as rurais esixindo unha compensación xusta por usar o seu vehículo para o repartoA achega está conxelada dende 2011 malia a suba dos carburantesNOVAS RELACIONADAS:TVE:  (do minuto 6´51´´ ó 8´22´´)http://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/gal-20191029inf/5425932/LA OPINIÓN: https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2019/10/30/carteros-rural-exigen-actualizar-plus/1447733.htmlGALICIA CONFIDENCIAL: http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/107858-carteiros-rurais-esixen-compensacion-xusta-ter-usar-vehiculo-propio-traballarA Coruña - 29 Out 2019O sector de Correos da CIG-Administración entregou esta mañá no rexistro da Delegación do Goberno as 941 sinaturas recollidas entre o colectivo de carteiras e carteiros do rural para esixir a actualización da cativa compensación económica que perciben por ter que utilizar o seu vehículo particular para facer o reparto postal e que, malia o incremento constante do custe da vida e do prezo dos carburantes, permanece conxelada dende o ano 2011.O secretario nacional da CIG-Correos,[…]

 • Compensación Eleccións Xerais do 10 de Novembro 2019

  CIG CORREOS 25 Oct 2019 | 9:39 am

  ­  CAMPAÑA ELECTORAL:Þ        Comprende dende os días 25 de outubro ó 8 de novembro de 2019, ambos incluídos. ­  RETRIBUCIÓNS:0,063693 €      Þ        Envíos con dirección e Tarxetas do I.N.E.              0,026225 €      Þ        Envíos sen dirección. Percibirase sempre que se garantan a distribución da totalidade dos restantes envíos non electorais. ­  Gratificación polo proceso Electoral: Persoal USES, Loxística e Internacional.Compensación: 117,78 €  por toda a “Campaña” e cobrarao o persoal que en exclusiva este afectado polo proceso electoral nas Unidades de Distribución Urxente, Centros de Tratamento e Unidade Internacional será aquel que realice tarefas de carga e descarga, admisión masiva, control e rexistro de certificados (UPR), Reparto Urxente, Rutas, Siatas, e alcances e responsables indispensables das Unidades afectadas que[…]

 • Publicado no BOE nº 256 do 24 de outubro de 2019 as Bases Comúns da Promoción interna para o Persoal Funcionario de Correos.

  CIG CORREOS 24 Oct 2019 | 2:54 pm

  A descrición das prazas realizarase nas bases específicas de cada proceso, con todo, o anterior, e a efectos informativos as prazas para convocar serán as seguintes: Subgrupo A1. Corpo Superior Postal e de Telecomunicación: 20 prazas.Subgrupo A2. Corpo de Xestión Postal e de Telecomunicación: 50 prazas. Subgrupo C1. Corpo Executivo Postal e de Telecomunicación: 300 prazas. Subgrupo C2. Corpo de Auxiliares Postais e de Telecomunicación. – Escala de Clasificación e Reparto: 25 prazas. O primeiro exercicio de cada un dos procesos realizarase con anterioridade a: 30 de xuño de 2020 para o Corpo Superior Postal e de Telecomunicación. 30 de xuño de 2020 para o Corpo de Xestión Postal e de Telecomunicación. 30 de xuño de 2020 para o Corpo[…]

 • CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO (ACORDO EDITORIAL MAD)

  CIG CORREOS 4 Oct 2019 | 12:51 pm

  CONSOLIDACIÓN CORREOS 2019 Acordo da CIG-Correos coa editorial MAD LIBROS.        (DESCONTO XA INCLUIDO DUN 25%).– Temario Volume I 24,00 €– Temario Volume II 24,00 €– Test 13,50 €– Simulacros de Exame 1 13,50 €– Simulacros de Exame 2 13,50 €– Psicotécnico 14,50 € – PAQUETE AFORRO (inclúe acceso a CAMPUS) 100,00 €CURSO ONLINE CON LIBROS (Temarios, Test y Simulacros 1 y 2, ed.2019) 184,00 €CURSO ONLINE SEN LIBROS (tendo a edición de Maio 2019 previamente) 128,00 €* PAGO LIBROS: Contra reembolso ao recibir os libros.Os gastos de portes serán de balde se o pedido supera os 90 € netos. Se  o pedido é menor de 90 € netos, incrementaríase en 5 € en concepto de gastos de portes (Só na Península.[…]

 • Consolidación de Emprego (Aberto o prazo de Inscrición)

  CIG CORREOS 30 Sep 2019 | 3:45 pm

  Hoxe día 30 de setembro, celebrouse Comisión de Emprego Central, tratándose a Convocatoria de Ingreso de Persoal Laboral Fixo, na que se deu saída ao prazo de presentación de solicitudes, xunto co pago de dereitos. As persoas interesadas poderán inscribirse exclusivamente a través da Web de Correos www.correos.com - web corporativa - Acceso Convocatoria - Acceso ao rexistro onlineA convocatoria será exposta na Web de Correos, nos taboleiros das Direccións de Zona e Centro Directivo, así como na Web www.administracion.gob.es O período de inscrición abarca dende hoxe día 30 de setembro ata o 10 de outubro, ambos os incluídos.As persoas que se inscriban recibirán unha comunicación co resumo da súa solicitude a efectos informativos. Os/as participantes poderán elixir ata un[…]

 • Cursos puntuables: Promoción interna funcionari@s

  CIG CORREOS 25 Sep 2019 | 11:43 am

  Correos ofrece un programa de formación subvencionado polo Instituto Nacional das Administracións Públicas ( INAP) composto por diversos cursos sobre as principais funcións, produtos, servizos e iniciativas da compañía.As  acccions formativas que compoñen o programa son:•  Portfolio de Produtos•  SGIE-PDA• Técnicas de Venda I• Innovación, Diversificación e Transformación en Correos• O cliente e a Cadea de Valor• Office 365Ademais, habilitarase o acceso unicamente a unha das seguintes:• IRIS V6 Atención ao cliente• IRIS V.6 Xestión (perfil Administrador)•  SGIE Distribución (perfil Administrador)O programa está destinado unicamente a persoal funcionario da compañía e, para a asignación de méritos por formación, unicamente valoraranse os cursos do grupo profesional inmediatamente superior ao que pertenzan os participantes, detallados a continuación:1. Auxiliar (C2) Portfolio de ProdutosSGIE-PDA2. Executivo[…]

 • ¿Qué aconteceu onte na Mesa Sectorial Funcionarios en Madrid?

  CIG CORREOS 20 Sep 2019 | 1:48 pm

  Esto un pequeno resumen de tódolo que aconteceu onte na Mesa Sectorial de Funcionari@s, no cal, a CIG-Correos estivo presente.A empresa fixo entrega dun borrador sobre as bases da promoción interna de funcionarios e informáronnos do seguinte:-A inscrición será comunicada a través do BOE/BOE, e realizarase vía On-Line, desde unha plataforma da AGE.- O número de prazas son as que figuraban no acordo:A1 – 20 prazas A2 – 50 prazas C1 – 300 prazasC2 – 25 prazas - Constará de 2 fases: OPOSICIÓN (Exame) CONCURSO (Méritos)- Non se especificaron aínda os cursos que puntuarán pero terán que estar realizados antes do 1 de Novembro.- A CIG fixo constar na Mesa:- O seu malestar pola entrega do borrador no último momento sen tempo para pódelo estudar e facer as[…]

 • Aberto o prazo de inscrición para o Programa Substitucións Xefaturas Intermedias

  CIG CORREOS 18 Sep 2019 | 11:40 am

  Correos publicou hoxe, día 18 de setembro a convocatoria do “PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓNS” que dará cobertura ás substitucións para os postos do Grupo Profesional III -Xefaturas intermedias- nas Áreas de Distribución, Oficinas e Loxística.PRAZO DE INSCRICIÓN:Para os cursos puntuables dende o día 18 de Setembro ata o 23 de Setembro de 2019 a través do Campo Virtual de Correos no seguinte enlace > https://formacion.correos.es/apps/reservaInscripcionesTP/Para inscribirte nos postos na paxina de E-TALENT > https://performancemanager5.successfactors.eu/login#/login  ata o 27 de setembroSe non estas rexistrado podes facelo na seguinte ligazón ---> https://desarrolloytalento.correos.es/alta_sfsf#PRAZAS OFERTADAS para os seguintes ámbitos:LOXÍSTICA, DISTRIBUCIÓN e OFICINAS.➢ Os solicitantes poderán solicitar unha soa provincia e un só ámbito.➢ Realizarase un exame e unha proba de dinámica de grupo.CURSOS DE FORMACIÓN PUNTUABLES➢ Para os postos de Loxística: Porfolio de Produtos, Excel Básico e[…]

 • A CIG-Correos presente nas mesas: da Comisión Estatal de Saúde Laboral e Sectorial en Madrid, maña día 19 de setembro

  CIG CORREOS 17 Sep 2019 | 9:52 am

  Correos convoca as O.O.S.S. a 2 xuntazas para o día de maña en Madrid onde a CIG Correos estará presente.Os temas a tratar son os seguintes:1ª - Comisión Estatal de Saúde Laboral: para tratar os 2 puntos por adaptación funcional que se dan no Concurso Permanente de Traslados.2ª - Mesa Sectorial: Promoción Interna do Persoal Funcionario.Manterémosvos informadas/os de todo o que aconteza.

 • Nómina mes de setembro Abonarase a Suba Salarial de 2019 máis os atrasos

  CIG CORREOS 11 Sep 2019 | 1:56 pm

  Correos comunicou que na nómina do mes de setembro abonaranse as cantidades correspondentes á suba salarial do ano 2019 máis os atrasos acumulados ate o 31 de agosto deste ano. Esta suba se aplicara a todos os colectivos.INCREMENTOS SALARIAIS:Persoal funcionario, Laboral fixo e eventual  incremento do 2.25% das retribucións dende o 1 de xaneiro de 2019.Incremento adicional do 0.25% a partir do 1 de xullo de 2019.Estes son os conceptos retributivos FIXOS que se incrementan:Ø  Salario. Ø  Trienios. Ø  Complemento de posto tipo ou de destino. Ø  Complemento de ocupación ou  específico. Ø  Complemento específico I ou de ocupación. Ø  Complemento extra. A subida dos complementos retributivos VARIABLES:Ø  Complemento de Produción e Asistencia CPAØ  Complemento de permanencia e desempeño (Tramos)Ø […]

Free Joomla Templates: by JoomlaShack